Obecné informace

Vzdělávací program Doctor of Business Administration představuje nejvyšší stupeň manažerského vzdělávání. Studenti si v nabízené oblasti vzdělávání zcela samostatně vytváří individuální vzdělávací plán dle svého studijního a profesního zaměření. 

DBA = nejvyšší úroveň moderních manažerů

Cena manažerského programu DBA - 75 000 Kč