Environmental Manager

Absolvent studijního programu Environmental Manager je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti marketingu, managementu a environmental problematiky.

Předměty

  • Management

    Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě a ve vztahu k ochraně životního prostředí. ​

  • Strategický management

    Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management obsahující aspekty environmentální problematiky. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti v rámci ČR. ​

  • eManager

    Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce v environmentální problematice. Dále si osvojí poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě a vztahu k ochraně životního prostředí, aplikace Green Deal v České republice a EU. ​

 

Přihláška

Mám zájem o další informace

V případě jakéhokoliv dotazu nás kdykoliv kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.