Financial Manager

Absolvent studijního programu Financial Manager je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti marketingu a managementu se specifickým zaměřením na finanční oblast.

Předměty

  • Management

    Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce se zaměřením na finanční správu.

  • Strategický management

    Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management s ohledem na specifika finančního procesu.

  • Financial manager

    Studijní předmět nabízí teoreticko-metodický základ pro práci finanačího manažera, kdy student získá vhled do procesu finanční problematiky z pohledu soukromých subjektů, ale i státních podniků, národních i nadnárodních korporací apod.

 

Přihláška

Mám zájem o další informace

V případě jakéhokoliv dotazu nás kdykoliv kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.