Kurzy a semináře

Manažer ochrany kritické infrastruktury

Veřejná správa a samospráva

Manažerská psychologie

Užitečné informace

Kde

Moskevská 658/41,
Liberec IV (třetí patro 3 A),
Dr. M. Horákové 7. Liberec 1

Dostupnost

Zastávky MHD 1 min chůze, parkování pro vozidla zajištěno, potraviny – supermarket 3 min chůze.

Cena

Cena každého kurzu je 2 490 Kč
(cena je včetně DPH).
Drobné občerstvení je v ceně.

Z důvodu COVID - 19 seminář přesunut na rok 2023

Manažer ochrany kritické infrastruktury

O semináři

Absolvent semináře Manažer ochrany kritické infrastruktury bude vybaven základními znalostmi a dovednostmi, které tvoří základ pro efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva.

V rámci semináře bude kladen důraz nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými zdroji, schopnost aplikace teoretických poznatků při řešení událostí v budoucnu, ve vztahu k analýze hrozeb pro kritickou infrastrukturu.

„Pokud dokážeš zůstat pozitivní v negativní situaci – vyhrál jsi.“

Z důvodu COVID - 19 seminář přesunut na rok 2023

Státní správa a samospráva

O semináři

Absolvent semináře Státní správa a samospráva bude vybaven základními znalostmi a dovednostmi, které umožňují efektivní výkon veřejné správy a samosprávy. Absolvent si dále osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a poznatky z oblasti metod, technik a dovedností (leadershipu) manažerské práce, včetně osvojení kompetence při správě veřejných financí a financování veřejné správy.

Z důvodu COVID - 19 seminář přesunut na rok 2023

Manažerská psychologie

O semináři

Absolvent semináře Manažerská psychologie bude vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti této psychologie při vedení lidí a uplatňování zásad manažerské psychologie při vedení podřízených, vedení ve společnosti apod. V rámci semináře bude kladen důraz nejen na teoretické poznatky, ale také na schopnost samostatné práce, při které si student prakticky osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, dále kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikaci psychologie z pozice vedoucího manažera.

„V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci."

Účastník kurzu získá:

  • Certifikát o absolvování kurzu

  • Podkladový studijní materiál 

  • Odbornou publikaci k danému tématu

Mám zájem o další informace o kurzech a seminářích

V případě jakéhokoliv dotazu nás kdykoliv kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.