Manažerská psychologie

Absolvent studijního programu Manažerská psychologie je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti vedení lidí a uplatňování zásad psychologie při vedení podřízených, vedení ve společnosti apod.

Předměty

  • Management

    Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

  • Strategický management

    Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

  • Manažerská psychologie

    Student si osvojí základy obecné psychologie, formy leadershipu, osvojí si kompetence při tvorbě profilace jedinců se zaměřením na aplikovanou psychologii.

 

Přihláška

Mám zájem o další informace

V případě jakéhokoliv dotazu nás kdykoliv kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.