Marketing a management

Absolvent studijního programu Marketing a management je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon řídících manažerských funkcí, a to jak v podnikatelském prostředí, tak ve veřejné správě.

Předměty

  • Management

    Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě.

  • Strategický management

    Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

  • Manager CEO

    Studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu marketing managementu, a to s akcentováním významu zákazníka, marketingového mixu a značky. Student si dále osvojí specifika marketingového výzkumu, seznámí se předpoklady pro manažerkou práci a s tím spojenými klíčovými kompetencemi v dané funkci.

 

Přihláška

Mám zájem o další informace

V případě jakéhokoliv dotazu nás kdykoliv kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.