Obecné informace

Vzdělávací program Master of Science představuje vrcholný profesní studijní program, ve kterém si studenti v nabízené oblasti vzdělávání zcela samostatně vytváří individuální vzdělávací plán dle svého studijního a profesního zaměření. Absolventi tohoto programu získají velmi podrobný vhled do řešené problematiky, a to nejen z hlediska vysoce aktuálních teoretických východisek, ale i nejmodernější praktických postupů.

MSc = top odborník mající vysoké znalosti, které umí využít v praxi

Cena manažerského programu MSc - 75 000 Kč