Právní specialista v oblasti deliktní odpovědnosti

Tento program je určen především pro osoby zabývající se ve své praxi trestním nebo přestupkovým právem. Program je tak vhodný zejména pro příslušníky Policie ČR, obecní a městské strážníky, odborné pracovníky obecních a městských úřadů atd.

Předměty

  • Ústavní základy České republiky

    Ve vztahu k deliktní odpovědnosti včetně právní úpravy ochrany lidských práv.

  • Trestní zákoník a trestní řád

    S exkurzem do oblasti kriminalistiky a kriminologie.

  • Správněprávní odpovědnost

    Se zaměřením na trestání za přestupky a jiné správní delikty​.

Přihláška

Mám zájem o další informace

V případě jakéhokoliv dotazu nás kdykoliv kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.