Právní specialista 

Tento program je určen pro studenty, kteří nemají přímo právnické vzdělání, ale ve své praxi aplikují právo a potřebují získat o právu detailnější a ucelenější informace. Vzdělávací program představuje průřezový exkurz do základních odvětví platného českého práva. 

Předměty

 • Základy teorie práva

  Zejm. vymezení základních právních pojmů, určení pramenů práva, charakteristika právních norem a právních vztahů.​

 • Ústavní základy České republiky

  Zejm. Ústava, Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy.

 • Základy soukromého práva

  Zejm. občanské právo, pracovní právo.

 • Základy veřejného práva

  Zejm. trestní právo, správní a přestupkové právo.

 • Právo Evropské unie

  Zejm. vývoj a význam evropské integrace, prameny evropského práva a jejich závaznost.

Přihláška

Mám zájem o další informace

V případě jakéhokoliv dotazu nás kdykoliv kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.