Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých je celoživotní proces. Absolvent studijního programu vzdělávání dospělých je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerských funkcí v oblasti vedení a edukaci vzdělávání dospělých.

Předměty

  • Management

    Student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jak v rovině mezilidských vztahů, tak ve vztahu k vlastní osobě a ve vztahu k edukační rovině vzdělávání jedinců. ​

  • Strategický management

    Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management. Studijní modul je doplněn o případové studie z této oblasti.

  • Manager pedagog

    Studijní modul nabízí teoreticko-metodický základ tématu pedagogické činnosti, vedení výuky, tvorbu kurikula, schopnosti vést pedagogický proces do zdárného konce se zaměřením na edukační specifika vzdělávané skupiny dospělých.

 

Přihláška

Mám zájem o další informace

V případě jakéhokoliv dotazu nás kdykoliv kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.